Asiainhoitopalvelut

HENKILÖVEROTUS

 • Veroilmoitukset
 • Verotuksen oikaisuvaatimukset
 • Ennakkoratkaisupyynnöt ja selvitykset

KOTIMAINEN ja KANSAINVÄLINEN YRITYSVEROTUS

 • Yritysjärjestelyiden verotus ja laskelmat
 • Arvonlisäverotus
 • Siirtohinnoittelu
 • Verostrategian suunnittelu
 • Verojalanjälki

ASIAINHOITOPALVELUT / LAKIPALVLEUT

 • Yhtiöoikeudelliset toimeksiannot
  (patenttihakemukset, toiminimisuojat, tavaramerkkihakemukset, osakeyhtiöiden perustaminen, perustamiskirjat, osakassopimukset ,työsopimukset, salassapitosopimukset, kilpailukietosopimukset jne.)
 • Yrityskauppajärjestelyt
 • Oikeudellinen neuvonta ja suunnittelu yritysjärjestelyissä
 • Neuvonta kaupallisissa sopimuksissa
 • Yritysjärjestelyn purkamiset oy:lle tms yhtiöjärjestyksen mukaan
 • Sopimusneuvottelut
 • Riidanratkaisu ja sovittelu
 • Kanteen laatiminen, toimitus käräjäoikeuteen ja vastineiden laatiminen
 • It-sopimuksiin, tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä neuvonta
 • Testamenttien laatiminen ja neuvonta
 • Perukirjoitukset
 • Perinnönjaot ja ositukset
 • Avioehdot

Kysy lisää palveuistamme joko suoraan jukka@haapajoki.fi tai lähetä kysely tarjouspyyntö lomakkeen kautta.